Kręgosłup

 Kręgosłup to najważniejszy element podporowy ludzkiego szkieletu, która chroni rdzeń kręgowy. Stanowi główną oś ciała. Składa się z 32-34 kręgów, od głowy do kości ogonowej (guzicznej). Zbudowany jest z elementów kostnych zwanych kręgami. Kręgi zbudowane są z jądra miażdżystego, które otacza pierścień włóknisty i tworzą tzw. kanał kręgowy, przez który przechodzi rdzeń kręgowy. Pomiędzy nimi znajdują się natomiast krążki międzykręgowe, tzw. dyski, które amortyzują działające siły a także zapewniają odpowiednią ruchomość poszczególnym kręgom względem siebie. Kręgosłup składa się z 5 odcinków: o. szyjny, o. piersiowy, o. lędźwiowy, o krzyżowy, o. guziczny. Kręgosłup posiada krzywizny: Lordoza występuje w odcinku szyjnym i lędźwiowym, jest to naturalne wygięcie kręgosłupa w łuk wypukły przodu, natomiast kifoza, to wygięcie odcinka piersiowego i krzyżowego w łuk wypukły do tyłu. Problemy z kręgosłupem mogą przybierać formę wielu często spotykanych schorzeń;

Skolioza to wielopłaszczyznowa wada postawy, której najbardziej zauważalną składową jest boczne skrzywienie osi kręgosłupa, spowodowane rotacją miednicy bądź nawykowym nieprawidłowym asymetrycznym ułożeniem ciała, brakiem równowagi między napięciem poszczególnych grup mięśniowych Może występować np. w przypadku nierównych kończyn dolnych, który prowadzą do odchyleń kompensacyjnych kręgosłupa w prawą lub lewą stronę. Większość skolioz jest jdnak niewiadomego pochodzenia tzw. idiopatycznych.
Dyskopatia to szereg pojęć określających schorzenia krążka międzykręgowego. Jest to początek choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Potoczna nazwa dyskopatia, odnosi się do przepukliny jądra miażdżystego, który poprzez uwypuklenie uciska na korzenie rdzeniowe lub sam rdzeń kręgowy i powoduje dolegliwości bólowe. Może być spowodowana również poprzez niedobór tlenu, który uczestniczy w przemianie materii i powoduje niskie ph jądra miażdżystego. Schorzenie to uznane jest za pierwszy etap zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, a przy tym coraz powszechniej uważane za chorobę cywilizacyjną. Podstawowymi objawami dyskopatii są ból miejscowy w okolicach kręgosłupa, ból promieniujący wzdłuż dróg nerwowych, porażenie, drętwienie, mrowienie, niedowład kończyn, objawy rozciągowe, osłabienie odruchów ścięgnistych.
Zapalenie krążka międzykręgowego ? przyczyną mogą być stany zapalne wywołane infekcją, co jest najczęściej spotykane, ale także stanem immunologicznym organizmu lub też dotyczyć uszkodzeń mechanicznych krążka. Schorzenie to występuje najczęściej w odcinku lędźwiowym. Infekcja pierwotna może dotyczyć np. dróg moczowych lub płuc. Leczenie przebiega przede wszystkim na podaniu pacjentowi leków przeciwbólowych i antybiotyków przez około 8 tygodni oraz unieruchomienie przez około 2 tygodnie, podczas wstępnej fazy leczenia. W przypadku braku poprawy wykonuje się tzw. debridment ogniska zapalnego podczas zabiegu operacyjnego.
Zespół przeciążeniowo-bólowy kręgosłupa ? to przewlekłe schorzenie związane z długotrwałym przeciążeniem kręgosłupa, którego objawem jest ból o zmiennym nasileniu o charakterze nawrotowym, którymi dotknięte są najczęściej odcinek szyjny oraz lędźwiowy kręgosłupa. Odcinek lędźwiowy jest najbardziej narażony na przeciążenia, zarówno podczas pracy siedzącej jak i pracy stojącej czy fizycznej, polegającej na dźwiganiu ciężkich przedmiotów. Przyczyną powstawania bólu może być też otyłość lub wyczynowe uprawianie sportu. Odcinek lędźwiowy jest znacznie mniej zabezpieczony, niż np. odcinek piersiowy, dlatego w większości przypadków to właśnie na ból w okolicach lędźwi skarżą się pacjenci. Dolegliwości bólowe mogą również pojawiać się w miarę upływu czasu, gdyż krążki międzykręgowe ulegają ?starzeniu się?. Ich konsystencja zmienia się, a wraz z tym ich właściwości. Kręgi przestają być już tak ruchome względem siebie, co powoduje mniejszą gibkość kręgosłupa. Podstawą diagnostyki zespołów przeciążeniowo-bólowych jest dokładny wywiad chorobowy i badanie kliniczne, które może być podparte badaniem obrazowym.
Blokada segmentu kręgosłupa ? to schorzenie czynnościowo ? funkcjonalne, związane z nagłymi niekontrolowanymi ruchami, przebywaniem w warunkach niesprzyjających kręgosłupowi. Jest to odwracalna dysfunkcja, polegająca na zablokowaniu jednego lub kilku części segmentu kręgosłupa. Poprzez zastosowanie odpowiednich technik fizjoterapeutycznych, takich jak mobilizacje, trakcje, manipulacje, techniki energii mięśniowej pacjent bezbólowo i bezpiecznie powraca do pełnej ruchomości, a stawy do prawidłowego ruchu ślizgowego. Często schorzenie to występuje również u ludzi zupełnie zdrowych, którzy nie mają żadnych wcześniejszych dolegliwości związanych z kręgosłupem.
Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa – to nieodwracalne zmiany tkanek czyli stawów, kręgów, dysków i innych, które tworzą kręgosłup. Mogą powodować ostre zespoły bólowe, ograniczają ruchomość i deformują cały kręgosłup. W obrębie kości tworzą się narośla kostne, torbiele podchrzęstne i inne zmiany w strukturach kręgosłupa. W leczeniu można jedynie skupić się na załagodzeniu objawów, lecz zmian zwyrodnieniowych cofnąć nie można. Schorzenie to występuje częściej w odcinku szyjnym oraz lędźwiowym. Objawy to ból, sztywnienie, promieniowanie do kończyn, barków, rwa kulszowa, ograniczenie ruchomości, stany mrowienia, a także utrata czucia, zaniki mięśni, niedowład. Elementem diagnostyki, które pozwala wykryć powyższe schorzenie jest zdjęcie RTG. Leczenie powinno opierać się na ścisłej współpracy pacjenta z lekarzem oraz rehabilitantem, nierzadko też przy pomocy farmakoterapii. Pacjent powinien stosować higieniczny tryb życia, łącznie ze zdrową dietą oraz regularnymi ćwiczeniami specjalnie dobranymi do jego formy fizycznej oraz sytuacji zdrowotnej.
Kręgozmyk ? (spondylolisteza) polega na przemieszczeniu danego kręgu do przodu, wraz z całym odcinkiem kręgów leżących powyżej, względem kręgu położonego niżej.
Klasyfikacja kręgozmyku wg stopnia przemieszczenia (klasyfikacja Meyerdinga): I st. – do 25% II st. – 25% – 50% III st. – 50% – 75% IV st. – 75% – 100% powyżej 100% – utrata styczności kręgów (całkowite przemieszczenie)
Objawy kręgozmyku to przede wszystkim ból występujący od miejsca przemieszczenie kręgów aż do kończyn dolnych. Ból nasila się w momencie siadania lub wstawania, a także chodzenia. Charakterystyczne dla pacjentów z tą patologią jest chodzenie na lekko ugiętych nogach, skierowanych do siebie. Kręgozmyk może być bezobjawowy, wtedy nie stosuje się żadnego leczenia, a jedynie obserwację, ale może prowadzić również do zaburzeń czucia, zaburzeń mięśni i utraty potencji. W takich przypadkach stosuje się leczenie w postaci leków przeciwbólowych, unieruchomienie w ostrej fazie bólowej, a następnie rehabilitację polegająca na stabilizacji dolnego tułowia, stanowiącego gorset mięśniowy kręgosłupa.
W skrajnych przypadkach stosuje się leczenie operacyjne.
Naczyniak trzonu kręgu ? to niezłośliwy nowotwór naczyń, powstający w wyniku rozrostu naczyń tętniczych w trzonie kręgosłupa. Rozrastające się naczynia zastępują układ kostny w kręgosłupie. Choroba ta może mieć bardzo łagodny przebieg niedający żadnych objawów, czasami jednak, gdy dochodzi do deformacji kręgu, ucisku na kręgi lub korzeń może dochodzić do poważnych zaburzeń neurologicznych np. niedowład kończyn. W takich przypadkach stosuje się radioterapię i embolizację, a gdy ból nie ustępuje, a choroba jest przyczyną powikłań wykonuje się zabieg zwany werboplastyką, polegający na wzmocnieniu kręgu specjalnym cementem, który wzmacnia jego strukturę, wnikając w kość.
Wady postawy ? prawidłowa postawa ciała to proste ustawienie głowy, kręgosłup w prostej linii z wyraźnie zaznaczonymi kifozami i lordozami, płaski brzuch, poprawne wysklepienie stopy oraz klatki piersiowej, proste kończyny, łagodnie wygięte plecy. Wszystkie inne odstępstwa zalicza się do wad postawy tj.:
postawa skoliotyczna, plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie, stopę szpotawą, stopę koślawą i inne płaskostopie, kolana szpotawe, kolana koślawe odstające łopatki
Przyczyny mogą wynikać zarówno ze środowiska lub być charakterystyczne dla danego osobnika. Wynikające ze środowiska to brak ćwiczeń fizycznych, złe nawyki, przeciążenia podczas dźwigania, zabaw, uprawiania sportu tj., złamania, dysplazja stawu biodrowego. Osobnicze to predyspozycje organizmu wynikające z wad wrodzonych np. kości, mięśni lub wad wzroku czy wynikające z przebytych chorób.
Krótka charakterystyka podstawowych wad postawy:
Okrągłe plecy ? wada postawy polegająca na nadmiernym pogłębieniu kifozy w odcinku piersiowym, wysunięcie głowy i barków do przodu, odstające i rozsunięte łopatki, zapadnięcie lub spłaszczenie klatki piersiowej, przykurcz klatki piersiowej.
Wklęsłe plecy ? charakterystyczne nadmierne uwypuklenie się lordozy, czyli wygięcia w odcinku lędźwiowym, odstający brzuch i pośladki, zwiększone fizjologiczne przodopochylenie miednicy.
Płaskie plecy ? spłaszczenie lub brak krzywizn kręgosłupa, odstające łopatki, plecy i klatka piersiowa są płaskie, barki opadnięte,
Stopa szpotawa ? występuje w sytuacji przesunięcia pięty do wewnątrz i opierania się stopy o podłoże tylko jej wewnętrzna częścią
Płaskostopie ? jedna z najczęściej występujących wad postawy. Brak korekty w dzieciństwie może doprowadzić do zaburzeń funkcji stóp i dużym bólem w przyszłości.
Niespojenie łuku kręgu ? to schorzenie wrodzone, które najczęściej występuje na wysokości L5 lub S1. Brak zrostu kręgu powoduje ból i doprowadza do zniekształceń kręgosłupa, co z kolei przyczynia się do nieprawidłowego napięcia mięśniowego i zwiększonym prawdopodobieństwem występowania zwyrodnień tkanek kręgosłupa. Wada ta często daje się we znaki w sytuacjach znacznych przeciążeń kręgosłupa, dlatego osoby z taką nieprawidłowością powinny unikać dźwigania, uprawiania sportów ekstremalnych lub pozostawania w pozycji nachylonej do przodu. Powinny systematycznie ćwiczyć, aby wzmocnić mięśnie.
Ból rzutowany ? klinicznie jest to jeden z rodzajów bólu heretopowego, czyli takiego, którego źródło nie pokrywa się z miejscem jego występowania.
ZZSK ? zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Bechterewa. Jedna chorób kręgosłupa, polegająca na przewlekłym i postępującym stanie zapalnym rozwijającym się w drobnych stawach kręgosłupa. Objawami są ból promieniujący w okolicy krzyżowo-biodrowej, sztywnienie, ból kręgosłupa podczas poruszania się. Chorobie tej mogą towarzyszyć inne dolegliwości tj. zapalenie oka, miażdżyca, a często też dochodzi do zajęcia innych dużych stawów. Rozpoznanie przeprowadza się poprzez wykonanie zdjęcia RTG okolicy krzyżowo-biodrowej. Leczenie polega na przyjmowaniu leków przeciwzapalnych (NLPZ) , biologicznych, rehabilitacji, systematycznych ćwiczeniach, higienicznym i zdrowym trybie życia. W poważniejszych stanach również zabiegi chirurgiczne tj.: endoprotezowanie (aloplastyka) stawu biodrowego lub kolanowego, operację kręgosłupa.
Stenoza kanału kręgowego ? stenoza to stan świadczący o różnicy między wielkością powierzchni kanału,a jego zawartością. Zwężenie kanału doprowadza do ucisku korzeni rdzeniowych ogona końskiego. Może występować w jednym lub kilku kręgach i jest obserwowana w kanale kręgowym, zachyłku korzeniowym i otworach międzykręgowych. Schorzenie to występuje u osób w podeszłym wieku, ale także częściej dotyka mężczyzn niż kobiety. Objawy to przede wszystkim ból, promieniujący do kończyn dolnych, łącznie z drętwieniem i osłabieniem funkcji mięśni. Pacjent z tym schorzeniem powinien być poddany rehabilitacji, a w późniejszym okresie także ćwiczyć samemu, by podtrzymać efekt i wpłynąć na komfort funkcjonowania w życiu codziennym. Nierzadko ćwiczenia wzmacniające kręgosłup są jedyną drogą, która zapobiegnie operacyjnemu leczeniu. Rehabilitacja po operacji kręgosłupa lędźwiowego jest również konieczna kiedy zajdzie potrzeba interewencji neurochirurga bądź ortopedy.
Rwa kulszowa i udowa ? dotyczy dwóch dużych nerwów zaopatrujących kończynę dolną, jakimi są nerw kulszowy i udowy. Do rwy dochodzi w sytuacji ostrego bądź przewlekłego ucisku na całość nerwu lub jeden z tworzących go korzeni. Przyczyną rwy może być stan zapalny i ciasnota lub mechaniczny ucisk na korzeń nerwu. Objawami są: ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa, również drętwienie, parestezje, zaburzenia czucia w kończynach dolnych, ograniczenia motoryki ? wrażenie osłabienia mięśni, zaburzenia funkcji zwieraczy. Choroba dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn, przeważnie powyżej 30 roku życia.
Zespół lędźwiowy ? wszelkiego rodzaju bóle występujące w omawianym odcinku. Są następstwem złych nawyków, które doprowadzają do nadmiernego obciążenia dysków, uszkodzenia mięśni, kości i stawów, a także mogą być powiązane z chorobami wątroby, nerek, pęcherza moczowego. Źródłami bólu mogą być mięsień lub kręgosłup. Struktury kręgosłupa zostają nadmiernie obciążone, co prowadzi do zwiększonego napięcia mięśni, w celu stabilizacji, segmenty kręgosłupa blokują się w wyniku nadmiernej pracy. W celu eliminacji dolegliwości Pacjent powinien regularnie ćwiczyć, tak aby poprawić siłę mięśniową, pozbyć się złych nawyków, poprzez korektę postawy oraz unikać obciążeń kręgosłupa lędźwiowego. Ćwiczenia na bolący kręgosłup mogą działać lepiej niż farmakoterapia.
Zespół ogona końskiego ? ogon koński to końcowy odcinek rdzenia kręgowego. Jego uszkodzenie może być spowodowane poprzez masywne, duże wysunięcie dysku, zwężenie kanału kręgowego lub zmiany na kręgach. Objawy odczuwalne przez pacjenta to ból w okolicach lędźwi, niedowład wiotki kończyn dolnych, zaburzenia czucia, porażenie mięśni kończyn dolnych, zaburzenia potencji, zaburzenia pracy układu moczowego. Ucisk na korzenie nerwowe powoduje ich zgniatanie, co może doprowadzić do ich całkowitego uszkodzenia, dlatego najczęsciej niezbędny jest zabieg chirurgiczny.
Lumbalizacja ? to wada wrodzona, która polega na braku, częściowym lub pełnym, zrostu kości krzyżowej. Często pacjenci nie odczuwają związku z tym schorzeniem żadnych dolegliwości, ale w większości przypadków to ból w kości krzyżowej, w okolicach miednicy. Terapia zachowawcza polega na unikaniu przeciążeń tego odcinka, jakimi są: pozostawaniu w pozycji siedzącej przez dłuższy czas, nadmierne wyprosty odcinka lędźwiowego, dźwigania ciężarów.
Choroba Baastrupa ? to schorzenie zwyrodnieniowe polegające na ocieraniu się o siebie przerośniętych wyrostków kolczystych kręgów. Może występować również w więzadłach nadkolcowych i międzykolcowych. Objawami są bóle w chwilach przeprostu tułowia oraz ból wyrostków i więzadeł pod wpływem dotyku. Leczenie polega na poddaniu się terapii manualnej, reedukacji postawy, poprzez unikanie nadmiernych wyprostów ciała, tapingu, miejscowych ostrzyknięć.
Choroba Scheuermanna, młodzieńcza kifoza  – choroba, która występuje u dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Jest to jałowa martwica kości, w tym przypadku trzonów kręgowych. Dochodzi do niej poprzez przerwanie lub upośledzenie ukrwienia pewnego obszaru tkanki kostnej. W wyniku tego struktura kostna ulega zniszczeniu, a następnie odbudowaniu, często z deformacjami. Przyczyn niedokrwienia lekarze upatrują w wadach wrodzonych, genetyce, przeciążeniach, mikrourazach. Zwyrodnienie to dotyczy często 2 lub więcej kręgów i krążków międzykręgowych. Podstawą leczenia tego typu nieprawidłowości jest utrzymanie prawidłowej postawy ciała oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu. W cięższych przypadkach należy zapewnić odciążenie tej części kręgosłupa.
Rwa barkowa (ramienna) ?.Jest to schorzenie wynikające z ucisku na korzenie nerwowe, splot, lub pień nerwowy. Zasadniczym objawem tego schorzenia jest ból, który może wystąpić nagle albo narastać powoli. Ból obejmuje odcinek szyjny, kark, bark i promieniuje do kończyny. Towarzyszą mu drętwienia, mrowienia, w skrajnych przypadkach porażenie mięśni, zanik odruchów.
Uraz szyjny ? tzw smagnięcie biczem, jest urazem występującym w odcinku szyjnym, najczęściej podczas wypadku samochodowego, skoku na tzw. ?główkę? do wody lub w innych sytuacjach, podczas których dochodzi do nagłego uszkodzenia tkanek miękkich. Występują dwa mechanizmy, uderzenie w tył głowy, wtedy szyja ulega mechanizmowi wyprosto – zgięciowemu, podczas którego szyja najpierw odrzucana jest do tyłu a następnie do przodu lub odwrotnie najpierw do przodu, a następnie do tyłu. Dochodzi wtedy do naderwania, naciągnięcia tkanek miękkich. Objawami są ból zarówno w odcinaku piersiowym jak i szyjnym, często dochodzącym aż do lędźwi, sztywnienie karku i szyi, bóle i zawroty głowy, zaburzenia widzenia, niestabilność emocjonalna, spadki ciśnienia, histeryczność (zwłaszcza u kobiet), zaburzenia snu. Objawy te mogą utrzymywać się nawet kilka lat. Leczenie wymaga zaangażowania zespołu lekarzy (ortopeda, neurolog, fizjoterapeuta) i polega w początkowej fazie na uruchomieniu, podawaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Rehabilitacja po operacji kręgosłupa szyjnego obejmuje kolejno wprowadzane ćwiczenia stabilizujące, sensomotoryczne kręgosłupa wzmacniające odcinek szyjny.
Kręcz szyjny ? to przymusowe przechylenie głowy w stronę barku, a twarzy w stronę przeciwną. Istnieje podział na kręcz szyi wrodzony pochodzenia mięśniowego i kostnego, Kręcz wrodzony pochodzenie mięśniowego swoją przyczynę ma w zwłóknieniu i zbliznowaceniu mięśnia mostkowo ? obojczykowo – sutkowego, mającego początek w okresie rozwoju płodu w wyniku niedokrwienia naczyń lub też później w wyniku urazu okołoporodowego. Mięsień MOS jest przykurczony, stwardniały, pogrubiony. Objawy kręczu mięśniopochodnego można zaobserwować w 2-3 tygodniu po porodzie i po stwierdzeniu tego schorzenia należy rozpocząć rehabilitację niemowlęcia, by nie doprowadzić do poważnych powikłań, którymi mogą być skrzywienie kręgosłupa, zniekształcenie i asymetria czaszki. Leczenie polega na zastosowaniu technik pozwalających na rozluźnienie i zmieszenie napięcia szyjnego, rozciągnięciu mięśnia i poprawy siły mięśniowej, tak aby stworzyć warunki do prawidłowego ułożenia głowy.
Kręcz szyi wrodzony pochodzenia kostnego ? to schorzenie można zdiagnozować tylko poprzez zdjęcie RTG. Polega ono na zniekształceniu struktur kostnych, ich asymetrycznym ułożeniu – zespół Klippla-Feila, krąg klinowy. W późniejszym etapie wada ta daje objawy takie jak przy kręczu wrodzonym mięśniowym. Leczenie zachowawcze z udziałem ćwiczeń. Nie wykonuje się zabiegów, ze względu na położenie bliskie rdzenia przedłużonego.
Kręcz szyi nabyty ? ma wiele źródeł. Może występować w wyniku urazu, może być następstwem stanu zapalnego szyi lub w wyniku wad wzroku i słuchu. Przyczyną może być również spastyczne porażenie szyi, niedowład szyi, a także nieprawidłowa postawa ciała lub krzywica.
Mielopatia szyjna ? zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa tj. uwypuklony dysk czy osteofity doprowadzają do zwężenia kanału kręgowego i powodują ucisk rdzenia w odcinku szyjnym. Schorzenie to nazywane jest mielopatią. Najczęściej spotykana przyczyną powstawania tej choroby jest zwyrodnienie kręgosłupa lub RZS (reumatoidalne zapalenie stawów). Duże ryzyko występowania dotyczy osób starszych, ze względu na osteoporozę. Postęp choroby może być bardzo powolny, a najczęstszymi objawami są drętwienie i niedowłady kończyn dolnych i górnych, osłabienie czucia, bóle szyi, omdlenia. Diagnostyka przede wszystkim przez wykonanie MRI lub TK kręgosłupa szyjnego, a także poprzez wynik testu Babińskiego, który w tym schorzeniu jest zawsze dodatni. Stosuje się leczenie zachowawcze, a w wyniku występowania zmian neurologicznych zabieg operacyjny.
Powrót do formy po urazie
Powrót do formy po urazie dla sportowca wyczynowego jest warunkiem kontynuowania kariery, a dla amatora szansą na normalne codzienne funkcjonowanie. Odzyskanie sprawności i pokonanie bólu przez Pacjenta to wyzwania dla specjalistów fizjoterapeutów i trenerów, zatrudnianych przez Fizjomed Kraków. Prowadzone przez Fizjomed indywidualne programy treningowe pozwalają na specjalne podejście do pacjentów i dostosowanie obciążeń do ich aktualnych możliwości. Profilaktyka bólów kręgosłupa
Skuteczna profilaktyka bólów kręgosłupa jest jedną z ofert, jaką przedstawia swoim Pacjentom prywatny ośrodek fizjoterapii Fizjomed Kraków. Poprzez uznane w świecie metody, prowadzona jest skuteczna rehabilitacja kręgosłupa. Pozwala przezwyciężyć bóle kręgosłupa, radzić sobie ze skutkami dyskopatii. Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup wykonywane regularnie oddziałują prewencyjnie i minimalizują ryzyko wystąpienia bądź powrotu dolegliwości.
Dodatkowym elementem w ofercie są szkolenia. Fizjomed stworzył unikalny ze względu na zawartość i sposób prowadzenia model szkoleń połączonych z warsztatem treningowym, które pomagają pracownikom wielu firm zrozumieć zasady właściwego dbania o swój kręgosłup.
Trening z fizjoterapeutą
Fizjomed dla wielu osób oznacza nadzieję na powrót do normalnej aktywności. Trening z fizjoterapeutą stwarza szanse na skuteczny powrót do formy po urazie. W ofercie prywatnego centrum fizjoterapii znajduje się między innymi rehabilitacja pooperacyjna, rehabilitacja kolana czy rehabilitacja po rekonstrukcji więzadeł. Z pomocy krakowskich fizjoterapeutów korzystają między innymi nasi najlepsi piłkarze.

Komentuj

19 listopada 2014

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress